Archiv 2009

FESTIVAL TANEČNÍCH FILMŮ – POCTA PINĚ BAUSCH

Taneční sekce spolupracovala na přípravě prvního ročníku Festivalu tanečních filmů, který proběhl 13. – 15. listopadu v kině Světozor. Taneční sekce zajišťovala na tomto festivalu především programovou náplň večera věnovaného nedávno zesnulé německé choreografce Pině Bausch. Hlavním pořadatelem festivalu bylo občanské sdružení Artn, o.s.

(13. – 15. 11. 2009)

WORKSHOP TANEC A KAMERA

Doprovodný program Festivalu tanečních filmů, třídenní praktický workshop, který byl určen profesionálům a studentům choreografie a tance, ale též dokumentaristům či režisérům hraných filmů. Workshop probíhal ve studiu Alt@Art.

(1.– 3. prosince 2009)

SPOLUPRÁCE S PROFESNÍ ASOCIACÍ Vize tance

Pracovnice TS průběhu roku spolupracovala s Vizí tance jako odborný konzultant. V listopadu navštívila zasedání kulturního výboru města Valašské Meziříčí, kde se projednávalo přijetí konceptu Valašské Meziříčí – město tance a projednávalo zřízení tanečního centra.

(16. listopad 2009)

VYDÁNÍ SBORNÍKU TANEC V ČESKÉ REPUBLICE

Sborník Tanec v České republice vznikl jako extenze práce na „Studii stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR“. Česká taneční i jiná uměnovědná literatura dosud postrádala deskripci situace tance po roce 1989. Autoři dílčích studií se pokusili zachytit tanec v České republice z několika aspektů. V části věnované historii je pojednán vývoj hlavních tanečních žánrů, přičemž důraz je kladen na období tzv. transformace po roce 1989 a na současný stav. Dále je tanec analyzován z hlediska financování, legislativy, sociální problematiky; je popsána situace tanečního školství, vědy a výzkumu, taneční kritiky a publicistiky. Široká a rozmanitá oblast tance, který se po roce 1989 stal dynamickým druhem umění, je sledována především v jeho profesionálních podmínkách. Stranou zájmu však nezůstala ani oblast amatérského tance a volnočasových tanečních aktivit, které tvoří významný kontext oboru ovlivňující jeho uměleckou budoucnost a posilující společenský význam. Na přiloženém CD-ROM je prezentován hloubkový průzkum, jehož hlavními respondenty byly v roce 2007 konzervatoře vyučující tanec, specializované vysokoškolské katedry, baletní soubory a skupiny současného tance.

(prosinec 2009)

PRÁCE NA PROJEKTU STUDIE UMĚNÍ

Průběžně pokračovala práce na Studii umění, jejímž výstupem v předmětném roce byla samostatná publikace sborníku.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru