Alena Jakubcová

Telefon: 224 809 113/117
Email: alena.jakubcova@divadlo.cz

 

1984 – PhDr. – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha (hudební věda)

1984–1986 - redaktorka Českého rozhlasu Praha (redakce symfonické, vokální a komorní hudby)

1986–1996 – Ústav hudební vědy FF UK, asistentka, od 1993 odborná asistentka: výzkum hudby a divadla 17. a 18. století

1993–1999: doktorské studium, FF UK: dizertační práce Melodram Václava Praupnera „Circe“ (1789) v kontextu dobového repertoáru. Praha: Univerzita Karlova, 1998, 297 stran

od 1996 Divadelní ústav, dnes Institut umění – Divadelní ústav, bibliograf

od 1997 výzkumný pracovník

od 2011 vedoucí Kabinetu pro studium českého divadla


Příprava a vedení projektů

1998 – 2001 Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století: Osobnosti a díla. Praha: Divadelní ústav – Academia, 2007 (spoluřešitelka projektu, redaktorka a autorka hesel), DA98P01UKK001

2009 – 2011 řešitelka projektu Divadelní činnost Václava Mihuleho v jeho evropských působištích (1781-1807), GA408/09/0882

Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften – Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2013 (Theatergeschichte Österreichs X/6), (redaktorka, autorka hesel, obrazové přílohy a rejstříků)

Od 2014 garant dlouhodobého projektu podporovaného z prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace IDU: cíl Česká divadelní encyklopedie, podcíl Starší divadlo v českých zemích, DKRVO, MK000023205.

2016–2020 Cesta k divadlu. Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně (Kabinet pro studium českého divadla, řešitel za IDU; řešitel příjemce-koordinátora NM Mgr. Markéta Trávníčková, MK ČR, NAKI II)

Pedagogická činnost na Katedře divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (2012–2014) a na Katedře divadelní vědy  Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (od 2014–2015).

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru