Akademie umění v Tbilisi (Gruzie) se nabízí jako partner k společnému projektu - výzva

Akademie se chce zúčastnit partnerského projektu Kreativní Evropy či v jiných programech EU. Staví na principech mezikulturních kontextů, interdisciplinarity, navazování nových vazeb a tradičního uměleckého vzdělání spojeného se současnými přístupy a tendencemi.  Adresuje tímto libovolné kulturní, umělecké a odborné instituce.

Akademie je jedinou uměleckou institucí vyššího vzdělávání v Gruzii a má kolem 1750 studentů na 5 fakultách, poskytujíc umělecké vzdělávání v bohatém oborovém výběru, od tradičních řemeslných postupů, přes digitální umění či civilní architekturu, po dějiny umění, či třeba malbu, grafiku, módu a v neposlední řadě experimentální výzkumnou laboratoř. Sama univerzita se nachází v budovách z 19.století.

Touto výzvou by se ráda více a proaktivně zapojila do dění v evropském kontextu, poskytujíc své zázemí a kapacity pro projekty spolupráce napříč státy a kulturami, uvědomujíc si jejich přínosy a význam. Chce tímto stvrdit svou relevanci pro svět moderního umění, i své zasazení v kontinuálním uměleckém vývoji a působení.

Podrobnosti získáte buď na aktuálně spouštěném novém webu, skrze uvedený kontakt, nebo přímo ve vlastním dokumentu výzvy, kde se univerzita představuje a vyslovuje své přání se zúčastnit projektu jako partner.

Dokument výzvy

W http://art.edu.ge/en/faculties/saxviti-xelovneba

K Maya Koyava-Kipiani, 

22, Griboyedov Street, 0108 Tbilisi, Georgia

maya.kipiani@art.edu.ge 

T (+995 322) 936 889Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru