Akademie Institutu umění - výzva k účasti

Akademie Institutu umění je pilotní vzdělávací program, který zahrnuje cyklus přednášek a workshopů zaměřených na rozvoj klíčových dovedností potřebných pro řízení kulturní organizace. Program se uskuteční ve třech blocích na podzim 2016 v Praze.

BLOK 1: Strategické a kreativní myšlení (15. a 16. 9.)

BLOK 2: Marketing a branding (13. a 14. 10.)

BLOK 3: Fundraising a projektové řízení (31. 10. až 2. 11.)

Program je určen pro vedoucí manažery a odborné pracovníky dvanácti veřejných a neziskových kulturních organizací a povedou jej špičkoví lektoři na dané dovednosti. Každá organizace může nominovat až dva účastníky: hlavního manažera + specialistu či kolegu pro dané téma. Hlavní manažer se zavazuje účastnit se všech akcí programu (přednášek i workshopů). Workshopy jsou určeny pouze pro zástupce vybraných kulturních organizací, přednášky budou otevřeny i širší odborné veřejnosti.

Cílem vznikající Akademie je rozvíjet klíčové kompetence kulturních pracovníků. Současné trendy práce s publikem, zvyšující se konkurenceschopnost v nabídce kulturních služeb, měnící se zaměření velkých veřejných institucí a nové technologie představují náročnou výzvu pro řízení kulturních organizací všech typů (příspěvkových a neziskových). Pro zvýšení profesionalizace je proto zapotřebí, aby kulturní manažeři sledovali nové trendy, příklady dobré praxe a nástroje zvyšující jejich odbornost. Celoživotní vzdělávání v kultuře je např. v porovnání se sociálním sektorem nedoceněné a nedostatečně rozvinuté. Tuto skutečnost potvrdila i analýza potřeb napříč kulturními odvětvími, která byla realizována v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR.

Přihlášku vyplňte zde: http://goo.gl/forms/wuCE1yJkESMixaUC2

Termín uzávěrky: 30. 6. 2016.

Výběr účastníků provede výběrová komise IU a výsledky budou oznámeny do 15. 7. 2016.

Kurzovné: 6 000 Kč (zahrnuje účast dvou zástupců jedné organizace)

Podrobnosti o Akademie zde.

Kontakt: Táňa Švehlová, T 734 445 137, E tana svehlova@divadlo.czNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru