3. výzva programu Interreg Central Europe - financování projektů KKP

Ve specifickém cíli 3.2 se zaměřuje na zlepšování kapacit pro udržitelné využívání kulturního dědictví a dalších zdrojů. Tématicky se to týká kulturně kreativních průmyslů a: podnikání v nich / jejich strategií / jejich propojování s dalšími sektory. Uzávěrka výzvy je 25 . 1. 2018.

Národní infoden již proběhl, ale k dispozici je z něj prezentace, kde naleznete potřebné informace i příklady možných projektů.

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace/Novinky/NARODNI-INFODEN-KE-3-VYZVE-INTERREG-CENTRAL-EUROPENaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru