20. prosince 2014 zemřela ruská bohemistka prof. Irina Makarovna POROČKINA

Irina Poročkina  se narodila 1. února 1925.  Od roku 1953 pracovala na katedře slovanské filologie Státní univerzity v Sankt Peterburgu. Zpočátku působila na katedře jako asistentka, v roce 1962 získala docenturu. Kromě přednášek a seminářů na univerzitě přednášela doc. Poročkina o problematice české kultury a společenského života také v různých institucích mimo akademickou půdu. V roce 1972 byla doc. Poročkina pozvána do Uzbekistánu na Samarkanskou univerzitu, kde poprvé v historii uzbekistánského vysokého školství zazněla přednáška o historii české kultury.

Během svého působení v oblasti slovanských studií publikovala prof. Poročkina více než 60 článků o české kultuře, slavistice a současném životě v České republice. Největší ohlas v řadách odborníků vyvolala její monografická studie „L. N. Tolstoj a Slované“. Díky její iniciativě se v roce 1997 konala v Rusku první celoruská konference věnovaná osobě T. G. Masaryka.

Za zvláštní zmínku stojí její překlady českých autorů do ruštiny - kromě autorů jako jsou např. E.F. Burian, J. Wolker, J. Hašek, M. Grigar, V. Dyk, V. Zamarovský, M. Kundera, S.K. Neumann, I. Olbracht, K. Poláček, M. Pujmanová, K. Světlá, K. Čapek, J. Škvorecký ad. přeložila řadu statí a esejů o české kultuře a literatuře.

Podílela se na založení Společnosti bratří Čapků v Sankt Peterburgu a byla aktivní členkou.

Spolu se svým manželem Igorem Vladimirovičem Inovem (†2003)  byla iniciátorkou postavení pomníku T. G. Masaryka na nádvoří Sankt Peterburské státní univerzity, který byl odhalen dne 30. října 2003 při příležitosti 85. výročí založení Československa.

V roce 2003 v Sankt Peterburgu byl vydán sborník Češi v Sankt Peterburgu: 1703 – 2003“, který byl připraven I. Poročkinovou a I. Inovem.

V roce 2003 byla manželům I. Poročkinové a I. Inovovi udělena nejvyšší cena MZV ČR Gratias agit za jejich celoživotní vědeckou, vzdělávací a překladatelskou činnost v oblasti bohemistiky a zvláště za činnost, týkající se osobnosti TGM, - jeho vztahu k Rusku.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru